บูชา พระประจำวันเกิด เสริมสิริมงคล สำหรับผู้ที่เกิดวันเสาร์

บูชา พระประจำวันเกิด เสริมสิริมงคล สำหรับผู้ที่เกิดวันเสาร์

หากชายใดหญิงใด ต้องการ เสริมสิริมงคล หรือ บุคคลใดก็ตาม อยากได้ความเจริญรุ่ง ในการครองเรือน การใช้ชีวิต ควรจะมีพระประจำวันเกิดของตนไว้บูชา ประจำหิ้งที่บ้านของตัวเอง เสริมสิริมงคล ตามที่โบราณกาลว่าไว้ ทุก ๆ คน โดย พระพุทธประวันเกิดนั้น ท่านเกจิอาจารย์ผู้รู้โบราณ ได้กำหนดไว้ ตามลักษณะของวันทั้ง 7 ใน 1 รอบสัปดาห์โดย วันนี้แอดจะนำเรื่องราวของ เสริมสิริมงคล การบูชา พระประจำ วันเกิด ประจำวันศุกร์ ทั้งประวัติความเป็น และวิธีบูชา บทสวด พร้อมแล้วก็ไปกันเลย

พระประจำวันเกิด พระประจำวันเสาร์ ได้แก่ ปางนาคปรก    

พระประจำวันเสาร์https://tookhuay.com/
พระประจำวันเสาร์ลักษณะพระพุทธรูป :  พระพุทธรูปอยู่ในพระอริยาบถประทับ (นั่ง)
ขัดสมาธิ หงายพระหัตถ์ทั้งสองวางซ้อนกันบนพระเพลา (ตัก) พระหัตถ์ขวา
ซ้อนทับพระหัตถ์ซ้ายเหมือนปางสมาธิ แต่มีพญานาคขนดร่างเป็นวงกลมเป็นพุทธบัลลังก์
และแผ่พังพานปกคลุมอยู่เหนือพระเศียร

ความเป็นมา
เมื่อพระพุทธองค์ตรัสรู้ และประทับบำเพ็ญสมาบัติเสวยวิมุตติสุข
อันเกิดจากความพ้นกิเลสอยู่ ณ อาณาบริเวณที่ไม่ไกลจากต้นพระศรีมหาโพธิ์
แห่งละ 7 วันนั้น ในสัปดาห์ที่ 3 นี้เอง ก็ได้ไปประทับใต้ต้นมุจลินท์ (ต้นจิก)

ขณะนั้นฝนได้ตกลงมาไม่หยุด พญานาคตนหนึ่งชื่อ “มุจลินท์นาคราช”
ก็ได้ขึ้นมาแสดงอิทธิฤทธิ์เข้าไปวงขนด 7 รอบ แล้วแผ่พังพานปกพระพุทธเจ้าไว้
มิให้ฝนตกต้องพระวรกาย เหมือนกั้นเศวตฉัตรถวายพระผู้มีพระภาคเจ้า
ด้วยความประสงค์มิให้ฝนและลมหนาวสาดต้องพระวรกาย ทั้งป้องกันเหลือบ ยุง บุ้ง ร่าน ริ้น
และสัตว์เลื้อยคลานทั้งมวลด้วย จนฝนหาย จึงได้แปลงร่างเป็นมาณพเข้าไปเฝ้าพระพุทธองค์

เมื่อเสด็จประทับเสวยวิมุติสุข ณ ร่มไม้ อชปาลนิโครธ ๗ วันแล้วพระผู้มีพระภาคเจ้าก็เสด็จไปประทับนั่งเสวยวิมุติสุขยังร่มไม้จิก ชื่อว่า มุจจลินท์ ซึ่งตั้งอยู่ทางทิศอาคเนย์ของต้นมหาโพธิ์นั้น.

บังเอิญในวันนั้น เกิดมีฝนตกพรำอยู่ไม่ขาดสายตลอด ๗ วัน พญามุจจลินท์นาคราชออกจากพิภพ ทำขนดล้อมพระวรกาย ๗ ชั้น แล้วแผ่พังพานใหญ่ปกคลุมเบื้องบน เหมือนกั้นเศวตรฉัตรถวายพระผู้มีพระภาคด้วยความประสงค์มิให้ฝนและลมหนาวสาดต้องพระวรกาย ทั้งป้องกันเหลือบยุง บุ้ง ร่านริ้น และสัตว์เลื้อยคลานทั้งมวลด้วย.

ครั้นฝนหายขาดแล้ว พญามุจจลินท์นาคราชจึงคลายขนดจากที่ล้อมพระวรกายพระผู้มีพระภาคเจ้า จำแลงเพศเป็นมาณพน้อย ยืนทำอัญชลีถวายนมัสการพระผู้มีพระภาคเจ้าในที่เฉพาะพระพักตร์.

ลำดับนั้น พระผู้มีพระภาคได้ทรงเปล่งอุทานว่า :-
สุโข วิเวโก ตุฏฺฐสฺส     สุตธมฺมสฺส ปสฺสโต
อพฺยาปชฺชํ ลุขํ โลเก     ปาณภูเตสุ สญฺญโม
สุขา วิราคตา โลเก     กามานํ สมติกฺกโม
อสฺมิมานสฺส วินโย     เอตํ เว ปรมํ สุขํ.

บูชา พระ ประจำวันเกิด ให้โชค เสริมชีวิต ผู้ที่เกิดวันเสาร์ | https://tookhuay.com/ เว็บ หวยออนไลน์ ที่ดีที่สุด หวยหุ้น หวยฮานอย หวยลาว
พระประจำวันเสาร์

พระพุทธจริยาที่เสด็จประทับนั่งเสวยวิมุติสุข ภายในวงขนดของพญามุจจลินท์นาคราชที่ขดแวดวงพระกายอยู่นี้ เป็นเหตุให้สร้างพระพุทธรูปอีกปางนี้ เรียกว่า “ปางนาคปรก” ดังนั้นพระพุทธรูปปางนี้ จึงอยู่ในพระอิริยาบถนั่งขัดสมาธิ หงายพระหัตถ์ทั้งสองวางซ้อนกันบนพระเพลาที่นิยมสร้างชนิดนั่งสมาธิแบบพระมารวิชัยก็มี มีพญานาค ๗ หัว แผ่พังพานปกคลุมเบื้องบนพระเศียรเพื่อป้อง ลม ฝน ตามเรื่อง

เรื่องพระนาคปรกนี้ นิยมสร้างเป็นพระนั่งบนขนดตัวพญานาคเหมือนเอานาคเป็นบัลลังก์ดูสง่า องอาจเป็นพระเกียรติอำนาจของพระพุทธเจ้าอย่างหนึ่ง ได้ลักษณะเป็นอย่างพระเจ้าของพวกพราหมณ์ ลางทีจะเอาแบบลัทธิพราหมณ์มาสร้างก็ได้ แต่ลักษณะนี้ ดูจะป้องกัน ลม ฝน ไม่ได้ ไม่สมกับเรื่องที่พญานาคมาแวดวงขนดรอบพระกายเพื่อป้องกันลมฝนถวาย

ถ้าจะรักษาลักษณะของพระพุทธรูปตามเรื่องนี้ ก็จะเป็นลักษณะอีกอย่างหนึ่งคือ พระพุทธรูปจะมีพญานาคพันรอบพระกายด้วยขนดตัวพญานาค ๔-๕ ชั้น จนบังพระกายมิดชิด เพื่อป้องกัน ลม ฝน จะเห็นแต่พระเศียร พระศอ และพระอังษา เป็นอย่างมาก ทั้งเบื้องบน ก็จะมีหัวพญานาคแผ่พังพานปกคลุมอีกด้วย ขอให้ดูพระพุทธรูปปางนาคปรก ในหนังสือพุทธประวัติทัศนศึกษาที่ถ่ายมาจากโบสถ์พระแก้ว ในพระบรมมหาราชวังเป็นตัวอย่างเถิด จะเห็นเป็นจริงตามลักษณะของเรื่องนี้ มิใช่อย่างที่นิยมสร้างกันอยู่ในบัดนี้ หากแต่รูปแบบนี้ไม่งาม ถ้าคนที่ไม่ทราบเรื่องมาก่อนอาจเห็นไปว่าพระถูกพญานาครัดจะกลืนกินก็ได้ แต่คนไม่รู้แล้วไม่เรียนให้รู้ เราก็จะช่วยอะไรไม่ได้เหมือนกัน.

บทสวดมนต์บูชาพระประจำวันเสาร์ …

ยะโตหัง ภะคินิ อะริยายะ ชาติยา ชาโต
นาภิชานามิ สัญจิจจะ ปาณัง ชีวิตา โวโรเปตาฯ
เตนะ สัจเจนะ โสตถิ เต โหตุ โสตถิ คัพภัสสะ ฯ

           สวดวันละ 10 จบ จะมีความสุขความเจริญและเกิดความสวัสดีมีมงคลตลอดกาลนาน

จ่ายไว จ่ายตรง !! ไม่ต้องกังวลกับการถูกหลอก เอาใจคอหวย ผู้รักการลุ้นโชค เพียงทักมาหาเรา คลิ๊กเลย ที่ หวยออนไลน์ ผ่านเว็บคุณภาพ จากทีมงานผู้มีประสบการณ์เชี่ยวชาญด้านหวย มาอย่างยาวนาน ลองทักเข้ามาคุยกันได้เลย บริการดี จ่ายไว จ่ายตรง จ่ายเต็ม ไม่มีเลขอั้น คลิ๊กเลย รวยเร็ว ทันใจ ปัง ปัง !

เรื่องที่น่าสนใจ

หน้าแรก
พาไปรู้จัก อะไรคือ หวยออนไลน์ เล่นยังไง เป็นมาอย่างไร
แจก สูตรหวยฮานอย คำนวนอย่างไร ให้เข้า ทุกงวด
แนวทาง เลขเด็ด หวยฮานอย คิดอย่างไร เข้าจริงมั๊ย
แทงขั้นต่ำ 1 บาท เท่านั้น จ่าย สูงสุด ตอนนี้ บาทละ 900
มารู้จัก “หวยออนไลน์” หวยแนวใหม่ เข้าใจง่าย ใครก็เล่นได้
สำหรับมือใหม่ ! กับ คำศัพท์ ที่ต้องรู้กับการ แทงหวยออนไลน์
5 ประเภท การ แทงหวยออนไลน์ ที่คนนิยม เล่นมากที่สุด!
สมัคร เล่นหวย ออนไลน์ สมัครฟรี ดูแล ดีเวอร์
หมดยุค หวยใต้ดิน จ่ายสูง สะดวก รวดเร็วกว่า ต้อง ” หวยออนไลน์ “
หวยยอดฮิต ” หวยลาว ” คืออะไร ? ทำไมคนถึงชอบเล่น
เรทจ่ายสูง จ่ายหนัก จ่ายจริง ถอนได้ ไม่เกิน 1 นาที
“วิธีเล่นหวยฮานอย” อยากรวยต้องดู ห้ามพลาด!
“หวยออนไลน์” มีกี่ประเภท อะไรบ้าง ทางลัด ทางรวย!
ถูกหวย ทุกหวย เล่น ไม่ยาก เล่นยังไง คลิ๊ก!
กำลังมาแรง ! “หวยหุ้นไทย” แทงง่าย เข้าใจง่าย ได้เงินเร็ว !
เล่นยังไง เล่นยากไหม “หวยหุ้นนิเคอิ” เป็นยังไง หากใครสงสัย มีคำตอบ
ฝาก ถอน ง่าย จ่ายเร็ว จ่ายหนัก จ่ายจริง
รู้ทางลม ชี้ทางรวย หวยออนไลน์ หลากหลายประเภท
เล่น หวยหุ้นนิเคอิ เล่นอย่างไร ง่าย ๆ คลิ๊กเลย
แนะนำเพื่อน ก็ได้เงิน สูงถึง 8% ไม่แทงเอง ยังได้เงิน
เล่น หวยลาว! คำนวณ สูตรหวยลาว เล่นยังไงก็รวย คอหวยห้ามพลาด!
4 สูตรหวย วิธี คำนวณหวย สูตรนี้ใช้ได้จริง ลองแล้วรวยปัง ๆ

https://tookhuay.com - ถูกหวย ทุกหวย รวยไปกับเรา หวยออนไลน์ หวยฮานอย หวยลาว หวยหุ้น